கணவன் / மனைவி அமைவதெல்லாம் ... கடவுள் கொடுத்த வரம்......